Promujemy macierzyństwo oraz społeczne dowartościowanie pracy matek włożonej w kształtowanie dojrzałych i odpowiedzialnych obywateli a tym samym promowanie szacunku dla roli rodziny w społeczeństwie.

Wspieramy wszystkie inicjatywy za życiem. Dlatego piszemy do posłów, uruchamiamy petycję, mamy swój wkład w Encyklopedię prolife , objęłyśmy patronatem poradnik dotyczący trudnej ciąży. Nie mam wątpliwości, że dziś każdy z nas musi sprzeciwić się kulturze śmierci.

W ramach nowego projektu „Zainspiruj się i działaj”, chcemy promować myśli, rady i postawy osób, które naszym zdaniem warto naśladować lub czerpać z ich życiowej mądrości. Wiele z nich – co godne ubolewania – wciąż pozostaje nieznanych szerszemu gronu.

Rozmawiamy o sprawach, które nikną w gąszczu medialnego szumu, przybliżamy wiedzę dostępną ekspertom, umożliwiamy wyrobienie własnego zdania. Rozmawiamy o istotnych wydarzeniach w życiu publicznym, zagadnieniach wpływających na jakość macierzyństwa oraz problemach dotyczących kobiet i rodziny.

Rodzina jako związek kobiety i mężczyzny posiadający dzieci biologiczne lub adopcyjne lub nieposiadający potomstwa, zasługuje na szczególną ochronę

Występujemy z apelami mającymi na względzie poszanowanie i ochronę praw kobiet oraz autonomicznego charakteru rodziny.

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Karta składa się z dwóch część: pierwszą stanowi Informator – przystępnie opracowane informacje odnoszące się do poszczególnych kategorii praw Matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, prawa Matek dzieci niepełnosprawnych, prawa Rodziców […]

Plebiscyt na Polkę Stulecia zwieńczył obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem akcji było zaprezentowanie sylwetek legendarnych Bohaterek – pięknych, wiernych i mężnych – wychowujących kolejne pokolenia, uczących miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom. Bez tych dzielnych matek, żon, babć i córek […]