Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Karta składa się z dwóch część: pierwszą stanowi Informator – przystępnie opracowane informacje odnoszące się do poszczególnych kategorii praw Matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, prawa Matek dzieci niepełnosprawnych, prawa Rodziców […]

Występujemy z apelami mającymi na względzie poszanowanie i ochronę praw kobiet oraz autonomicznego charakteru rodziny.

Rozmowy Konfederacji Kobiet Rozmawiamy o sprawach, które nikną w gąszczu medialnego szumu, przybliżamy wiedzę dostępną ekspertom, umożliwiamy wyrobienie własnego zdania. Rozmawiamy o istotnych wydarzeniach w życiu publicznym, zagadnieniach wpływających na jakość macierzyństwa oraz problemach dotyczących kobiet i rodziny. Staramy się prezentować pełny obraz zagadnień, bo zdajemy sobie sprawę, że dopiero dysponując całościowym obrazem można podejmować […]

Plebiscyt na Polkę Stulecia zwieńczył obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem akcji było zaprezentowanie sylwetek legendarnych Bohaterek – pięknych, wiernych i mężnych – wychowujących kolejne pokolenia, uczących miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom. Bez tych dzielnych matek, żon, babć i córek […]