Karta Praw Matki

O projekcie

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Karta składa się z dwóch część: pierwszą stanowi Informator – przystępnie opracowane informacje odnoszące się do poszczególnych kategorii praw Matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, prawa Matek dzieci niepełnosprawnych, prawa Rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców adopcyjnych, a skończywszy na uprawnieniach emerytalnych. W Karcie zostały zebrane informacje o przysługujących urlopach, świadczeniach oraz różnych formach opieki nad dziećmi. Drugą częścią jest Raport, który stanowi kompendium wiedzy prawnej, będącej istotą Poradnika, dający możliwość odwołania się do poszczególnych artykułów i paragrafów zawartych w dokumentach prawnych.

Karta Praw Matki jest częścią projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który otrzymał dofinansowanie ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

 

Zapisz się na newsletter i odbierz poradnik PDF!

Cel projektu

Od Matek wymaga się opanowania, wiedzy, zaradności, gotowości do działania. Kobiety słyszą o swoich obowiązkach względem Rodziny, pracodawcy czy państwa. Czasami zapominają o prawach, które z myślą o ich ochronie zostały spisane. Celem projektu jest zebranie w jednym dokumencie praw przysługujących Mamom w polskim systemie prawnym.

Zasięg projektu

Kartę Praw Matki dedykujemy przede wszystkim kobietom - Matkom, w Polsce, przed i w czasie ciąży, a także tym mającym młodsze i starsze dzieci. Z Karty skorzystają również mężczyźni, ojcowie, zarówno pracownicy jak i pracodawcy, na umowach o pracę, zleceniu, działalności gospodarczej czy innych formach zatrudnienia.

Partnerzy projektu

                            

Aktualności

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Kartę kierujemy głównie do kobiet, ale wiele zapisów i praw dotyczy również mężczyzn: część świadczeń przysługuje wymiennie albo Matce albo Ojcu, ale są też takie z których skorzystać może wyłącznie Matka lub wyłącznie Ojciec.   Karta składa się z dwóch część: Informator – znajdują się w nim przystępnie opracowane informacje […]

Choć sytuacja matek w Polsce poprawiła się w ostatnich latach, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w naszym kraju w celu walki z dyskryminacją ze względu na macierzyństwo. Grupą szczególnie narażoną na społeczne wykluczenie i stygmatyzację są matki dzieci do lat 3, które wciąż borykają się z osamotnieniem i brakiem fachowego wsparcia w pierwszych miesiącach macierzyństwa, później zaś stawiane są przed teoretycznym wyborem: praca na cały etat lub poświęcenie się opiece nad własnym […]

System Certyfikacji Firma Przyjazna Rodzinie, Kodeks Dobrych Praktyk Prorodzinnych oraz Karta Praw Matki to trzy elementy projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który w kompleksowy sposób podejmuje temat polityki prorodzinnej w biznesie. – Autorzy Kodeksu Dobrych Praktyk i Systemu Certyfikacji proponują podejście społeczne. Poprzez zaangażowanie organizacji społecznych jest to promocja społeczeństwa obywatelskiego, konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, bo to od konkretnego przedsiębiorcy czy pracodawcy zależy czy będzie się […]

Fundacja Rodzina Blisko oraz Fundacja Konfederacja Kobiet RP zapraszają na prezentację projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który w kompleksowy sposób podejmuje temat polityki prorodzinnej w biznesie. Zaprezentujemy: – Kartę Praw Matki – poradnik dla kobiet, który w jasny sposób opisuje ich prawa i obowiązki związane z życiem zawodowym w kontekście ciąży i macierzyństwa; – Kodeks Dobrych Praktyk Prorodzinnych – otwarty zbiór rozwiązań dla Przedsiębiorców, którzy pragną wdrożyć w swojej firmie politykę prorodzinną, wspierać matki i ojców w harmonijnym łączeniu pracy zarobkowej i rodzicielskiej. Dr hab. Krzysztof Koźmiński przedstawi korzyści płynące z zatrudnienia przyjaznego rodzinie. – Program Certyfikacji Firma […]

„Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować na zmiany.” ( Jodi Picoult) Macierzyństwo jest przygodą, która ma początek, ale brak jej końca. To praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez urlopów i zwolnień lekarskich, bardzo wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym. Jest odkryciem w sobie niezwykłego instynktu, troski o maleńką, rosnącą osóbkę, miłości całkiem innej niż dotychczas. Macierzyństwo jest nieustannym doświadczaniem skrajności: radości i smutku, dumy […]

Macierzyństwo i rodzicielstwo to wartości fundamentalne z perspektywy funkcjonowania naszego społeczeństwa. Współcześnie, w debacie publicznej upowszechnione jest jednak krzywdzące przekonanie, że rodzina, a szczególnie macierzyństwo i rodzicielstwo, są przeszkodami na drodze do budowania kariery zawodowej. Ponadto obserwujemy zjawisko stygmatyzacji kobiet, które pracują w domu, opiekując się dziećmi i zajmując się ich wychowaniem.   Wykonywana przez nie praca traktowana jest jako coś gorszego, mniej znaczącego niż praca zawodowa, […]

O prawach przysługujących matkom w polskim systemie prawnym, o prawach związanych z ciążą i opieką okołoporodową, prawach pracowniczych, prawach matek dzieci niepełnosprawnych, prawach rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodziców adopcyjnych, a także o uprawnieniach emerytalnych – już wkrótce będzie można przeczytać w Karcie Praw Matki. 13 listopada podano wyniki III tury Konkursu „Po pierwsze Rodzina”, zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Dla instytucji, która […]