Karta Praw Matki

O projekcie

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Karta składa się z dwóch część: pierwszą stanowi Informator – przystępnie opracowane informacje odnoszące się do poszczególnych kategorii praw Matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, prawa Matek dzieci niepełnosprawnych, prawa Rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców adopcyjnych, a skończywszy na uprawnieniach emerytalnych. W Karcie zostały zebrane informacje o przysługujących urlopach, świadczeniach oraz różnych formach opieki nad dziećmi. Drugą częścią jest Raport, który stanowi kompendium wiedzy prawnej, będącej istotą Poradnika, dający możliwość odwołania się do poszczególnych artykułów i paragrafów zawartych w dokumentach prawnych.

Karta Praw Matki jest częścią projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który otrzymał dofinansowanie ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

 

Zapisz się na newsletter i odbierz poradnik PDF!

Cel projektu

Od Matek wymaga się opanowania, wiedzy, zaradności, gotowości do działania. Kobiety słyszą o swoich obowiązkach względem Rodziny, pracodawcy czy państwa. Czasami zapominają o prawach, które z myślą o ich ochronie zostały spisane. Celem projektu jest zebranie w jednym dokumencie praw przysługujących Mamom w polskim systemie prawnym.

Zasięg projektu

Kartę Praw Matki dedykujemy przede wszystkim kobietom - Matkom, w Polsce, przed i w czasie ciąży, a także tym mającym młodsze i starsze dzieci. Z Karty skorzystają również mężczyźni, ojcowie, zarówno pracownicy jak i pracodawcy, na umowach o pracę, zleceniu, działalności gospodarczej czy innych formach zatrudnienia.

Partnerzy projektu

                            

Aktualności

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Kartę kierujemy głównie do kobiet, ale wiele zapisów i praw dotyczy również mężczyzn: część świadczeń przysługuje wymiennie albo Matce albo Ojcu, ale są też takie z których skorzystać może wyłącznie Matka lub wyłącznie Ojciec.   Karta składa się z dwóch część: Informator – znajdują się w nim przystępnie opracowane informacje odnoszące się […]

Choć sytuacja matek w Polsce poprawiła się w ostatnich latach, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w naszym kraju w celu walki z dyskryminacją ze względu na macierzyństwo. Grupą szczególnie narażoną na społeczne wykluczenie i stygmatyzację są matki dzieci do lat 3, które wciąż borykają się z osamotnieniem i brakiem fachowego wsparcia w pierwszych miesiącach macierzyństwa, później zaś stawiane są przed teoretycznym wyborem: praca na cały etat lub poświęcenie się opiece nad własnym dzieckiem. Konsekwencją […]

System Certyfikacji Firma Przyjazna Rodzinie, Kodeks Dobrych Praktyk Prorodzinnych oraz Karta Praw Matki to trzy elementy projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który w kompleksowy sposób podejmuje temat polityki prorodzinnej w biznesie. – Autorzy Kodeksu Dobrych Praktyk i Systemu Certyfikacji proponują podejście społeczne. Poprzez zaangażowanie organizacji społecznych jest to promocja społeczeństwa obywatelskiego, konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, bo to od konkretnego przedsiębiorcy czy pracodawcy zależy czy będzie się ubiegał […]

Fundacja Rodzina Blisko oraz Fundacja Konfederacja Kobiet RP zapraszają na prezentację projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który w kompleksowy sposób podejmuje temat polityki prorodzinnej w biznesie. Zaprezentujemy: – Kartę Praw Matki – poradnik dla kobiet, który w jasny sposób opisuje ich prawa i obowiązki związane z życiem zawodowym w kontekście ciąży i macierzyństwa; – Kodeks Dobrych Praktyk Prorodzinnych – otwarty zbiór rozwiązań dla Przedsiębiorców, którzy pragną wdrożyć w swojej firmie politykę prorodzinną, wspierać matki i ojców w harmonijnym łączeniu pracy zarobkowej i rodzicielskiej. Dr hab. Krzysztof Koźmiński przedstawi korzyści płynące z zatrudnienia przyjaznego rodzinie. – Program Certyfikacji Firma Przyjazna Rodzinie […]

„Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować na zmiany.” ( Jodi Picoult) Macierzyństwo jest przygodą, która ma początek, ale brak jej końca. To praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez urlopów i zwolnień lekarskich, bardzo wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym. Jest odkryciem w sobie niezwykłego instynktu, troski o maleńką, rosnącą osóbkę, miłości całkiem innej niż dotychczas. Macierzyństwo jest nieustannym doświadczaniem skrajności: radości i smutku, dumy i obawy, szczęścia […]

Macierzyństwo i rodzicielstwo to wartości fundamentalne z perspektywy funkcjonowania naszego społeczeństwa. Współcześnie, w debacie publicznej upowszechnione jest jednak krzywdzące przekonanie, że rodzina, a szczególnie macierzyństwo i rodzicielstwo, są przeszkodami na drodze do budowania kariery zawodowej. Ponadto obserwujemy zjawisko stygmatyzacji kobiet, które pracują w domu, opiekując się dziećmi i zajmując się ich wychowaniem.   Wykonywana przez nie praca traktowana jest jako coś gorszego, mniej znaczącego niż praca zawodowa, mimo że w znaczący […]

O prawach przysługujących matkom w polskim systemie prawnym, o prawach związanych z ciążą i opieką okołoporodową, prawach pracowniczych, prawach matek dzieci niepełnosprawnych, prawach rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodziców adopcyjnych, a także o uprawnieniach emerytalnych – już wkrótce będzie można przeczytać w Karcie Praw Matki. 13 listopada podano wyniki III tury Konkursu „Po pierwsze Rodzina”, zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Dla instytucji, która kieruje […]