Konfederacja Kobiet RP

Fundacja wspierająca kobiecość, promująca macierzyństwo, szacunek dla roli rodziny oraz prawo do godnego życia dla każdego człowieka.

Jesteśmy Kobietami, Żonami, Matkami.

Mamy cele, do których dążymy i wartości, którym jesteśmy wierne.

Ofiarujemy swój czas, wiedzę, umiejętności i talenty bliskim, stawiając relacje z nimi na czele w hierarchii ważności.

Pragniemy, by nas – Matki, które pracę zarobkową odłożyłyśmy w czasie na rzecz macierzyństwa, traktowano z należytym szacunkiem, godnością i wdzięcznością za wkład w budowanie mądrego, młodego społeczeństwa. Marzymy o tym, by decyzje Matek o pozostaniu z dziećmi w domu, spotykały się z uznaniem i poszanowaniem ze strony bliskich, pracodawców i współpracowników.

Pragniemy możliwości wyboru i wsparcia dla Matek, które chcą połączyć pracę zarobkową z wychowywaniem potomstwa.

Pragniemy reprezentować pomijany głos dużej części kobiet, które cenią wartość każdego życia wyżej niż wartość wygody i urody i niezależnie od wszelkich innych niesprzyjających okoliczności.

Oczekujemy zrozumienia dla naszej postawy i uszanowania naszych wyborów.

Deklaracja Ideowa Konfederacji Kobiet RP

Nasza Deklaracja Ideowa

1. Życie ludzkie, mające swój początek w chwili poczęcia i kończące się naturalną śmiercią, zasługuje na pełną ochronę i szacunek.

2. Rodzina jako związek kobiety i mężczyzny posiadający dzieci biologiczne lub adopcyjne lub nieposiadający potomstwa, zasługuje na szczególną ochronę Państwa.

3. Kobiecie należy się szacunek, co stoi w sprzeczności z seksualizacją jej wizerunku w przestrzeni publicznej.

4. Wszelkie formy przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej wobec kobiet, mężczyzn i dzieci są godne potępienia i podlegają konsekwencjom prawnym.

5. Osoba matki ma znaczenie kluczowe i wyjątkowe w życiu dziecka. Osoba ojca ma znaczenie kluczowe i wyjątkowe w życiu dziecka.

6. Każda matka, szczególnie młodociana lub samotna zasługuje na wsparcie otoczenia i szacunek już od pierwszych chwil ciąży.

7. Kobieta ma prawo do pozostania w domu w okresie opieki nad dziećmi, tak długo jak uważa za konieczne.

8. Każda kobieta, decydująca się na odłożenie w czasie swojej kariery zawodowej lub zrezygnowanie z niej na rzecz macierzyństwa, zasługuje na szacunek społeczny.

9. Matka, która decyduje się na łączenie pracy zarobkowej z macierzyństwem, powinna spotkać się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony państwa oraz pracodawcy.

10. Rodzice mają prawo do decydowania o sposobie opieki i wychowania, w tym wychowania seksualnego, mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka i troskę o jego rozwój do samodzielności i dojrzałości.

11. Rodzina ma prawo do poszanowania i ochrony swojego autonomicznego charakteru.

12. Płeć jest wrodzoną cechą biologiczną i nie może być dowolnie kształtowana. Naturalne role płciowe i społeczne zasługują na szacunek i nie powinny być deprecjonowane.

Zespół

Łączą nas cele, do których dążymy i wartości, którym jesteśmy wierne.

Elżbieta Wszeborowska

Prezes Fundacji Konfederacja Kobiet RP

Jestem żoną oraz mamą trójki przedszkolaków.

Przez cały okres studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej byłam aktywnym członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo w Warszawie, w tym dwa lata pełniłam funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Część studiów odbyłam w stolicy Francji.

Po studiach przez kilka lat pracowałam w międzynarodowej fundacji kreującej petycje w obronie poszanowania ludzkiej godności, życia i praw jednostki.

Sylwia Jabs

Członek Zespołu; koordynatorka Rozmów Konfederacji Kobiet RP

Z wykształcenia jestem krytykiem filmowym, z zamiłowania redaktorem, z powołania żoną i matką.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współtworzyłam i współpracowałam z redakcjami: Dziecko w Mieście, Bliżej Dziecka, wrodzinie.pl W Radio WNET prowadziłam audycje o ludziach z pasją oraz dla małżonków i rodziców.

Wraz z mężem i czwórką dzieci realizuję edukację domową, która – od kilku lat – stała się naszym stylem życia. Dzięki niej mamy czas dla siebie nawzajem, co przy licznych członkach rodziny jest nie lada wyzwaniem

W swojej pracy najbardziej cenię kontakt z ludźmi. Serdecznie zapraszam do czytania i słuchania „Rozmów Konfederacji Kobiet RP”.

Sprawozdania

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji

Sprawozdanie merytoryczne KKRP 2020

Pobierz

Sprawozdanie finansowe KKRP 2020

Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne KKRP 2019

Pobierz

Sprawozdanie finansowe KKRP 2019

Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne KKRP 2018

Pobierz

Sprawozdanie finansowe KKRP 2018

Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne KKRP 2017

Pobierz