Konfederacja Kobiet RP

Fundacja wspierająca kobiecość, promująca macierzyństwo, szacunek dla roli rodziny oraz prawo do godnego życia dla każdego człowieka.

 

Naszym celem jest wspieranie kobiet w realizacji ich powołania, przeciwdziałanie seksualizacji i uprzedmiotowieniu wizerunku kobiety oraz dyskryminacji ze względu na macierzyństwo.

Naszym zadaniem jest społeczne dowartościowanie pracy matek włożonej w kształtowanie dojrzałych i odpowiedzialnych obywateli a tym samym promowanie szacunku dla roli rodziny w społeczeństwie.

Jesteśmy organizacją apartyjną i apolityczną, działającą wyłącznie dzięki zaangażowaniu i hojności Darczyńców.

Jesteśmy Kobietami, Żonami, Matkami.

Mamy cele, do których dążymy i wartości, którym jesteśmy wierne.

Ofiarujemy swój czas, wiedzę, umiejętności i talenty bliskim, stawiając relacje z nimi na czele w hierarchii ważności.

Pragniemy, by nas – Matki, które pracę zarobkową odłożyłyśmy w czasie na rzecz macierzyństwa, traktowano z należytym szacunkiem, godnością i wdzięcznością za wkład w budowanie mądrego, młodego społeczeństwa. Marzymy o tym, by decyzje Matek o pozostaniu z dziećmi w domu, spotykały się z uznaniem i poszanowaniem ze strony bliskich, pracodawców i współpracowników.

Pragniemy możliwości wyboru i wsparcia dla Matek, które chcą połączyć pracę zarobkową z wychowywaniem potomstwa.

Pragniemy reprezentować pomijany głos dużej części kobiet, które cenią wartość każdego życia wyżej niż wartość wygody i urody i niezależnie od wszelkich innych niesprzyjających okoliczności.

Oczekujemy zrozumienia dla naszej postawy i uszanowania naszych wyborów.

Deklaracja Ideowa Konfederacji Kobiet RP

Nasza Deklaracja Ideowa

1. Życie ludzkie, mające swój początek w chwili poczęcia i kończące się naturalną śmiercią, zasługuje na pełną ochronę i szacunek.

2. Rodzina jako związek kobiety i mężczyzny posiadający dzieci biologiczne lub adopcyjne lub nieposiadający potomstwa, zasługuje na szczególną ochronę Państwa.

3. Kobiecie należy się szacunek, co stoi w sprzeczności z seksualizacją jej wizerunku w przestrzeni publicznej.

4. Wszelkie formy przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej wobec kobiet, mężczyzn i dzieci są godne potępienia i podlegają konsekwencjom prawnym.

5. Osoba matki ma znaczenie kluczowe i wyjątkowe w życiu dziecka. Osoba ojca ma znaczenie kluczowe i wyjątkowe w życiu dziecka.

6. Każda matka, szczególnie młodociana lub samotna zasługuje na wsparcie otoczenia i szacunek już od pierwszych chwil ciąży.

7. Kobieta ma prawo do pozostania w domu w okresie opieki nad dziećmi, tak długo jak uważa za konieczne.

8. Każda kobieta, decydująca się na odłożenie w czasie swojej kariery zawodowej lub zrezygnowanie z niej na rzecz macierzyństwa, zasługuje na szacunek społeczny.

9. Matka, która decyduje się na łączenie pracy zarobkowej z macierzyństwem, powinna spotkać się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony państwa oraz pracodawcy.

10. Rodzice mają prawo do decydowania o sposobie opieki i wychowania, w tym wychowania seksualnego, mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka i troskę o jego rozwój do samodzielności i dojrzałości.

11. Rodzina ma prawo do poszanowania i ochrony swojego autonomicznego charakteru.

12. Płeć jest wrodzoną cechą biologiczną i nie może być dowolnie kształtowana. Naturalne role płciowe i społeczne zasługują na szacunek i nie powinny być deprecjonowane.

Zespół

Łączą nas cele, do których dążymy i wartości, którym jesteśmy wierne.

Sprawozdania

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe z działalności Fundacji

Sprawozdanie finansowe KKRP 2022

Pobierz