Nasz wkład w Encyklopedię Prolife

Konfederacja Kobiet RP ma swój wkład w Encyklopedię prolife wydaną przez Instytut Ordo Iuris

Nasz wkład w Encyklopedię Prolife

Konfederacja Kobiet RP ma swój wkład w Encyklopedię prolife wydaną przez Instytut Ordo Iuris

– 100 stron analizy językoznawczej,
– 260 przeanalizowanych artykułów prasowych,
– 180 wyrazów związanych z aborcją,
– 80 określeń samej aborcji (np. przerwać ciążę, abortować, dzieciobójstwo, interrupcja, operacja, sztuczne poronienie, pozbyć się ciąży, skrobać, spędzić płód, stracić życie, terminacja ciąży, uporać się z tym, usługa, świadczenie medyczne, usunąć ciążę, usunąć komórki, usunąć płód, uśmiercić, wydalić płód, zabić, zabieg) oraz nasciturusa (ponad 30 określeń, np. dziecko, płód, istota ludzka, dziecinka, dziecko poczęte, embrion, jajo płodowe, komórka jajowa z plemnikiem, grupa komórek, skrzep, ofiara, zarodek, szczątki płodowe, zawartość macicy, zygota).
WNIOSKI:
1. opozycja płód-dziecko jest kluczowa w dyskursie o aborcji,
2. w mediach lewicowych nasciturusa nazywa się płodem lub dzieckiem w zależności od kontekstu – gdy mowa o aborcji jest to płód, gdy mowa o okresie ciąży czy poronieniu – dziecko. Jego status jako osoby lub nieosoby jest więc zależny od tego, czy jest chciany (teksty o ciąży, macierzyństwie, poronieniu), czy niechciany. Ogólnie we wszystkich badanych tekstach aż trzy razy częściej używa się słowa dziecko niż płód na określenie życia prenatalnego.
3. leksem płód, notowany już w dawnych słownikach języka polskiego, funkcjonuje w języku ogólnym na tych samych zasadach co leksem dziecko – nie ma więc powodu uznawać go za lepszy jako rzekomo pochodzący z języka medycznego.
4. feministki nierzadko nazywają płodem nasciturusa w fazie, które embriologia i szerzej medycyna określa innymi terminami – jak zarodek czy embrion.
Wyniki tego badania posłużą jako ważny argument w sporze o aborcję.
Mogą być wykorzystywane m.in. dla obrony zasadności używania takich sformułowań jak dziecko (nienarodzone), dzieciobójstwo czy zabójstwo prenatalne itd.
Zapraszamy do lektury artykułu jak i całej Encyklopedii https://encyklopediaprolife.pl/encyklopedia/