Wideo z debaty: „W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi”

Wideo z debaty: „W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi”

– Bardzo często przedstawiamy ze złej perspektywy termin „aktywność zawodowa matek”. Pomijany jest całkowicie fakt, że matki, które opiekują się małymi dziećmi w domu, również są aktywne zawodowo. W prawdzie nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, ale wykonują ciężką codzienną pracę, kształtują przyszłych członków naszej społeczności, dają ogromny kapitał społeczny na całe życie – podkreśliła Magdalena Olek, autorka raportu „W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi”.

22 stycznia 2020 r. odbyła się debata organizacji społecznych zatytułowana „W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi”, którą zorganizował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Podczas debaty został zaprezentowany raport autorstwa Magdaleny Olek, prawnik Ordo Iuris, pełniącej funkcję zastępcy dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego, będący jednocześnie odpowiedzią Instytutu na publikację Fundacji im. Stefana Batorego. Rozmawiano również o sposobie prowadzenia polityki rodzinnej i potrzebnym wsparciu dla rodziców małych dzieci.

W wydarzeniu wzięły udział: Karolina Pawłowska oraz Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris, Sylwia Jabs z Konfederacji Kobiet RP oraz Aleksandra Maria Gil z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Fundacja Batorego odrzuciła zaproszenie na debatę.

Podczas debaty zastanawiano się nad kwestią dobra dzieci oraz więzią między nimi a rodzicami.
– Rozwój społeczny to jest nasze rozmawianie z ojcem. Tata jest tym pierwszym nauczycielem życia w społeczeństwie, bo to z nim musimy się dogadać. Mama nas rozumie bez słów, a ojcu albo musimy ryczeć, albo mu powiedzieć, że chcemy pić, albo chwycić za rękę i zaprowadzić, czyli wyjść do świata – zauważyła Aleksandra Gil. – W psychologii rozwojowej zwraca się uwagę, że żłobek właśnie te funkcje społeczne zaburza. Wcale ich nie wzmacnia – podsumowała Gil.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu z debaty:

W zaprezentowanym raporcie, Magdalena Olek wskazała, że sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie tylko nie musi powodować utraty kompetencji przez pracownika czy stanowić przeszkody w karierze zawodowej, lecz może przyczynić się do podniesienia swoich umiejętności poprzez zdobycie cennego doświadczenia w zakresie wybranych zawodów. Ponadto zgodnie z wynikami większości opublikowanych dotychczas badań, długie przebywanie przez dzieci w żłobkach ma negatywny wpływ na ich rozwój emocjonalny.

W związku z powyższym został zaprezentowany BON WYCHOWAWCZY jako właściwe narzędzie w rękach rodziców, którzy sami najlepiej wiedzą jakie rozwiązania będą najlepsze dla ich dziecka i całej rodziny.

Jak wynika z badań wykonanych przez ośrodek badawczy IBRIS w 2019 r. na zlecenie Instytutu Ordo Iuris, 40% badanych wskazało, że to kobiety, które czasowo lub na stałe rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz macierzyństwa są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną. Natomiast kolejne 25% respondentów wskazało na kobiety łączące pracę zarobkową z macierzyństwem. Zatem 65 % kobiet jest dyskryminowanych w związku z macierzyństwem!

Jednym ze sposobów afirmacji macierzyństwa jest wspieranie alternatywnych form opieki nad małymi dziećmi. Badania IPSOS z 2017 r. informują, że 61% Polaków uważa, iż to rodzice powinni mieć wybór form opieki na jaką zostaną przeznaczone środki publiczne.

Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje Program „Maluch+”, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Pominięta została możliwość finansowego wsparcia dla osobistej opieki rodziców, osób spokrewnionych (np. Dziadków) lub niani.

Podobnie jak autorzy Raportu Ordo Iuris z 2018 r., przychylamy się do zaleceń, by ministerialny program zmodyfikować, wprowadzając BON WYCHOWAWCZY, tym samym zachęcić władze publiczne by w większym stopniu szanowały i chroniły autonomię rodziny.

sj