Konfederacja
Projekt Konfederacja Kobiet RP ma na celu tworzenie platformy do integracji i współdziałania:
 • dla organizacji kobiecych o różnych profilach,
 • dla nieformalnych ruchów i grup aktywnych kobiet,
 • dla organizacji podejmujących szeroko pojęte działania na rzecz kobiet i spraw dla kobiet kluczowych,
które działają w oparciu o wartości takie jak szacunek dla ludzkiego życia, małżeństwo i rodzina, macierzyństwo, naturalnie pojęta kobiecość.

Celem jest integrowanie aktywnych kobiet oraz wszystkich osób działających na rzecz kobiecości, macierzyństwa, małżeństwa i rodziny. Chcemy wzajemnie się wspierać, informować o swoich propozycjach i działaniach, wymieniać się doświadczeniami, wspólnie wyrażać opinie w ważnych kwestiach społecznych. Możliwe są działania wspólne, przy pełnym zachowaniu własnej tożsamości przez każdą organizację.

Jeśli reprezentujesz organizację lub grupę, której cele są zbieżne z celami Konfederacji, która podziela wartości, jakimi się kierujemy i która chciałaby dołączyć do Konfederacji Kobiet RP, napisz do nas:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Umówimy się na spotkanie i ustalimy, w jaki sposób możemy współpracować i wzajemnie się wspierać.
Cele statutowe Konfederacji Kobiet RP:

 1. promocja kobiet i kobiecości w głównym nurcie życia społecznego;
 2. obrona godności kobiet, w szczególności poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet we wszystkich jej aspektach oraz walkę z seksualizacją i uprzedmiotowieniem wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej;
 3. działanie na rzecz społecznego dowartościowania ról kobiecych, jako niezbywalnego elementu głównego nurtu życia społecznego;
 4. promocja kobiecego zaangażowania w życie społeczne oraz postaw społecznych, które je wspierają;
 5. dowartościowanie roli kobiety w życiu społecznym oraz promocja kobiecości i jej naturalnej tożsamości w głównym nurcie życia społecznego;
 6. działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ukazywanie komplementarności zróżnicowań w sposobie społecznego zaangażowania kobiet i mężczyzn;
 7. przeciwdziałanie przymusowi ekonomicznemu oraz kulturowej stygmatyzacji i deprecjacji w przestrzeni publicznej małżeństwa i macierzyństwa oraz przeciwdziałanie utrudnieniom w realizacji kobiecych aspiracji w życiu rodzinnym i zawodowym działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami;
 8. działanie na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją;
 9. afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, oraz działania na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza działanie na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju;
 10. działanie na rzecz upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
Do Konfederacji dołączyli już:

© Konfederacja Kobiet
biuro@konfederacjakobiet.pl