STACJA7 opublikowała na swojej stronie listę organizacji, które wspierają kobiety w ciąży oraz niosą pomoc chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Na liście znajdują się fundacje, stowarzyszenia i projekty, które niosą pomoc kobietom w trudnej ciąży, porzuconym, ubogim, doświadczającym przemocy w swoim najbliższym otoczeniu. Organizacje niosą wsparcie materialne, psychologiczne, socjalne, prawne, pomagają w kontakcie z lekarzem, rehabilitantem, czy w organizacji pochówki. Małoletni rodzice otrzymują pomoc w zdobyciu wykształcenia i znalezieniu zatrudnienia. Oto lista miejsc, w których można znaleźć wymienione wsparcie: 

Stowarzyszenia Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej

Fundacja Evangelium Vitae

Stowarzyszenie Dwie Kreski

Kobietom Na Pomoc

Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Projekt „Mama nie jest sama”

Fundacja Uśmiech Dziecka

Fundacji Małych Stópek

Fundacja Javani

Fundacja dla Życia i Rodziny

 

HOSPICJA PERINATALNE

To miejsca, które oferują dzieciom nieuleczalnie chorym i ich rodzicom opiekę medyczną, psychologiczną i duchową:

BIAŁYSTOK: Fundacja “Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

BYDGOSZCZ: Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza

GDAŃSK: Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC

KATOWICE: Śląskie Hospicjum Perinatalne

KRAKÓW: Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

KRAKÓW: Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera

KRAKÓW: Alma Spei Hospicjum dla Dzieci Kraków

LUBLIN: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

ŁÓDŹ: Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci -  Fundacja Gajusz

OPOLE: Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

 POZNAŃ: Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM

RZESZÓW: Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

TYCHY: Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci

WARSZAWA: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

WROCŁAW: Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska

WROCŁAW: Hospicjum perinatalne przy Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie publikuje wykaz domów pomocy społecznej wyszczególniając domy dla seniorów, dla przewlekle somatycznie chorych, dla niepełnosprawnych intelektualnie, dla przewlekle psychicznie chorych.

Na portalu domyopieki.pl można znaleźć legalnie działające placówki opiekuńcze: domy opieki, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i sanatoria.

 

Z podziałem na Archidiecezje i Diecezje, CARITAS zamieszcza na swojej stronie listę :

- Domów Samotnej Matki

- Domów Dziecka

- Domów Pomocy Społecznej

Okien Życia

- Świetlic Terapeutycznych

- miejsc niosących pomoc dla ofiar przemocy

 

© Konfederacja Kobiet
biuro@konfederacjakobiet.pl