konfederacja f0554 
Kim jesteśmy

Konfederacja Kobiet RP integruje lokalne środowiska organizacje i grupy kobiet, angażujących się w promocję i obronę macierzyństwa, małżeństwa i rodziny. Naszym celem jest prezentowanie w przestrzeni publicznej stanowiska ogromnej większości kobiet, które w oparciu o wspólnie wyznawane wartości stają na straży rodziny, naturalnie rozumianej kobiecości oraz szacunku dla ludzkiego życia.

Na czym nam zależy

Podejmujemy liczne inicjatywy służące rozwojowi kobiet oraz ochronie rodzin. Działamy w kierunku społecznego dowartościowania roli żony i matki, a także sprawiedliwego docenienia pracy kobiet, zarówno zawodowej jak i tej wykonywanej w domu, na rzecz rodziny.

Życie wokół nas odchodzi coraz bardziej od poszanowania relacji międzyludzkich, piękna przyjaźni, ofiarności i bezinteresowności. Razem z marginalizowaniem tych wartości przychodzi odrzucenie tego, co niesie ze sobą kobiecość taka jaką przeżywamy i jaką chcemy promować. Kobiecość, która powinna stać się trwałym i mocnym tonem w głównym nurcie życia społecznego.

Kobiety w przestrzeni publicznej do obecnie przede wszystkim politycy i etatowe działaczki społeczne, żyjące z grantów publicznych lub dotacji od międzynarodowych organizacji feministycznych, jakże często oderwane od realnych trudów codzienności polskiej rodziny, pracy wychowawczej, czy podejmowanych przez miliony kobiet w Polsce heroicznych prób pogodzenia obowiązków zawodowych i domowych. Obecny w debacie publicznej język konfliktu Nadal "kobiecości" cech agresji i walki, zupełnie obcych naturalnemu rozumieniu tego pojęcia.

Inny nurt aktywności kobiet w życiu społecznym przeżywa jednak rozkwit. Coraz więcej z nas angażuje się w ruchy i stowarzyszenia lokalne, gdzie relacje, zaufanie i przyjaźń oraz wspólnota rodzin maja większe znaczenie niż lobbing, parytety i gender mainstreaming. Prawdziwie społeczeństwo obywatelskie do właśnie te grupy niewielkie, często nieformalne, wiążące lokalna społeczność wokół wybranych idei, pasji czy miejsca. Promocja takiego zaangażowania, docenienie jego roli w przestrzeni publicznej na właściwy sposób promocji kobiet i kobiecości w głównym nurcie życia społecznego.

Dlatego powołałyśmy Konfederację Kobiet RP. Korzystając z naszego doświadczenia, ale przede wszystkim kierując się pragnieniem budowania trwałych, wartościowych relacji, chcemy służyć wsparciem dla wszystkich środowisk, którym bliskie jest promowanie naturalnej kobiecości i macierzyństwa oraz tak ściśle z nimi związanego szacunku dla roli rodziny i prawa zrobić godnego oraz bezpiecznego życia jej członków, w tym poszanowania dla każdego ludzkiego życia- wartości tak ściśle związanych z naszą polską kulturą i tradycją.

Chcemy, aby każda ze ścieżek realizacji naszej kobiecości była społecznie uznana i dowartościowana. Aby praca wychowawcza była doceniona na równi z pracą zawodową, o język debaty publicznej odszedł od krzywdzących dla nas stereotypów, piętnujących poświęcenie macierzyństwu i kwestionujących wartość naszej pracy podejmowanej na rzecz rodziny i domu.

Konfederacja Kobiet RP to z jednej strony miejsce wymiany opinii, pomysłów i dobrych praktyk, służące wszystkim ruchom kobiecym, rodzinnym, klubom mam czy kołom zainteresowań. Z Drugiej strony, dzięki zbliżeniu tak różnych, pięknych środowisk, Konfederacja Kobiet RP czyni ich głos wreszcie słyszalnym. Aby kobiety i kobiecość stały się mocnym elementem głównego nurtu życia społecznego.
Chcesz otrzymywać informacje o inicjatywach Konfederacji Kobiet RP?
Zostaw nam Swój e-mail poniżej:
Wesprzyj nas!
Konfederacja Kobiet RP działa dzięki zaangażowaniu i hojności Darczyńców. Zakres naszej aktywności jest w pełni uzależniony od funduszy, jakie pozyskamy na działalność statutową – szczególnie od osób, które decydują się wspierać nas regularnymi, comiesięcznymi wpłatami.
 
Rozliczenia transakcji elektronicznych przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Każda, nawet drobna kwota jest dla nas bardzo ważna!
Przelew tradycyjny:
Fundacja Konfederacja Kobiet RP
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
nr konta NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
KRS: 0000653444
NIP: 7010643105
 

© Konfederacja Kobiet
biuro@konfederacjakobiet.pl