Niefortunne spoty o seniorach. Uderzają w rodzinę.

W związku z kampanią „Rząd bliżej seniorów”, Konfederacja Kobiet RP wystosowała list do Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Konfederacja Kobiet RP
al. Zjednoczenia 50/U2
01-801 Warszawa
kontakt@konfederacjakobiet.pl

Sz.P. Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,
nasze zdumienie budzą spoty przygotowane przez kierowany przez Panią Minister resort w ramach
kampanii „Rząd blisko seniorów”. Mowa o spotach, w których seniorzy odmawiają spędzania czasu z
wnukami z powodu chęci realizowania swoich pasji i korzystania z rozrywek.
Wydźwięk omawianych materiałów jest zdecydowanie antyrodzinny. Ze smutkiem odnotowałyśmy,
że zgodnie z przekazem promowanym przez podległych Pani Minister urzędników na przeszkodzie w
realizacji zainteresowań starszych osób w Polsce stoją… ich najbliżsi. Spoty zachęcają wprost, by
zamiast pomocy swoim dzieciom w opiece nad wnukami dziadkowie poświęcili swój czas wolny na
teatr, kino, lekcje tańca.
To oczywiste, że seniorów należy zachęcać, by lata spędzone na emeryturze upływały im na realizacji
swoich odkładanych przez lata pasji, zainteresowań, by pogłębiali swoje życie duchowe, rozwijali
kontakty towarzyskie, by angażowali się w inicjatywy społeczne, dbali o swoje zdrowie, zarówno
fizyczne, jak i psychiczne itd. Ale zdecydowanie nie trzeba promować prozdrowotnych nawyków,
uderzając w rodzinę i przedstawiając dzieci i wnuki jako wyzyskiwaczy, którym asertywnie należy
odmawiać w imię własnych pasji.
Kluczem jest właściwe rozumienie obowiązków stanu. Źle się dzieje, gdy seniorzy są zmuszani do
nieustannego zajmowania się wychowaniem wnuków, czyli de facto do realizacji obowiązków stanu
ich dzieci. Jednak nie jest w porządku, gdy dziadkowie stronią od swoich obowiązków jako dziadków
– a te zakładają właśnie pomoc dzieciom w opiece nad wnukami. Dodajmy, że jest to pomoc, która w
normalnej, zdrowej rodzinie powinna zostać wynagrodzona nawiązaniem relacji i wsparciem w
trudach starości za kilka czy kilkanaście lat. Ten system wzajemnego wsparcia pokoleniowego jest od
wieków fundamentem zdrowej rodziny.
Niestety, samolubne podejście, tak nachalnie promowane w małżeństwach, w rodzinach czy w pracy,
jest dziś wtłaczane również seniorom. Z przykrością stwierdzamy, że mają w tym udział również
urzędnicy kierowanego przez Panią ministerstwa. To bardzo krótkowzroczna strategia – działania
resortu powinny być nastawione na pogłębianie więzi, które zaowocują również pomocą
najstarszemu pokoleniu w przyszłości. Jest to ważne szczególnie dziś, gdy wzajemne relacje między
najstarszym a najmłodszym pokoleniem Polaków jest – z powodu wielu czynników z przepaścią
technologiczną na czele – tak wielkim wyzwaniem jak nigdy.
Jesteśmy przekonane, że twórcy spotów nie mieli złej woli, zabrakło jednak refleksji i dobrego smaku.
Liczymy, że pani minister weźmie pod uwagę nasze sugestie i kolejne spoty resortu będą
przygotowywane z większym wyczuciem.

Z poważaniem
Zarząd Konfederacji Kobiet RP