Zatrzymajmy handel dziećmi

Zatrzymajmy handel dziećmi

4 września br. w Paryżu po raz drugi odbyły się targi Désir d’enfant (Pragnienie dziecka), podczas których przedstawiciele klinik, oferujących sztuczne zapłodnienie, zaprezentowali swoją ofertę. Jak informuje portal PCh24.pl podczas wydarzenia: “niektóre banki gamet sprzedają plemniki i oocyty z możliwością wyboru dawcy zgodnie z jego cechami fizycznymi, w tym „rasą”, wybranymi cechami osobowości, zainteresowaniami. W roli „wystawców” występują kliniki, które oferują wybór płci dziecka poczętego in vitro, a także „najwyższej jakości cech genetycznych”.

 

W 2020 roku organizacja Man Having Babies zorganizowała targi dzieci w Belgii, podczas których zainteresowane pary jednopłciowe mogły wybrać sobie kobietę, której łono wynajmą. Wydarzenie miało miejsce, pomimo tego, że prawo w Beligii zabrania surogacji komercyjnej.

 

Czym jest surogacja?

 

Surogacja, nazywana również macierzyństwem zastępczym, polega na zapłodnieniu komórki jajowej kobiety metodą in vitro oraz wszczepieniu jej do macicy innej kobiety. Zadaniem surogatki (tzw. matki zastępczej) jest donoszenie ciąży, a po narodzinach odsprzedanie dziecka osobom trzecim, np.: małżeństwom, parom, w tym parom jednopłciowym lub singlom. Szacuje się, że w samych Indiach 25 000 kobiet rocznie rodzi dzieci z przeznaczeniem na sprzedaż (wg The Guardian). Cena jednego dziecka na rynku waha się od 25 000 do 250 000 USD. Natomiast kobieta rodząca dziecko otrzymuje w zamian wynagrodzenie w wysokości od 5 000 do 25 000 USD (wg The Lancet).

 

W 2020 r. 1.000 noworodków urodzonych na potrzeby zachodnich kontrahentów utknęło na Ukrainie, gdyż wybuch pandemii COVID-19 spowodował zamknięcie granic wielu krajów na świecie. O jakiejkolwiek opiece nad tymi dziećmi zadecydowała ich wartość rynkowa i chęć zysku klinik reprodukcyjnych.

 

Zatrzymajmy handel dziećmi!

 

2 września 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja: “Zatrzymajmy handel dziećmi – międzynarodowa koalicja przeciwko surogacji” zorganizowana przez Instytut Ordo Iuris a wspierana przez Konfederację Kobiet RP, która jest jednocześnie członkiem międzynarodowej Koalicji przeciw surogacji. Konferencję prowadziła Weronika Przebierała z Instytutu Ordo Iuris a gośćmi wydarzenia byli: Alix Lejard z Femine Europa (Francja), Francesca Romana Poleggi z Pro Vita & Famiglia ONLUS (Włochy), Aleksandra Mielewczyk z Centrum Życia i Rodziny, Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości, Juan Jose Liarte Pedreno z Asociacion Espanola De Abogados Cristianos oraz Moritz Scholtysik z Demo für Alle (Niemcy).

 

Rozpoczynając spotkanie Weronika Przebierała wskazała, że surogacja narusza zarówno godność i prawa dziecka, którego pozycja zostaje sprowadzona do przedmiotu transakcji handlowej, jak i kobiety, która zgadza się na jego urodzenie. Decyzja kobiety nierzadko wiąże się z jej trudną materialnie sytuacją życiową. Natomiast całe zjawisko ma charakter wysoce dyskryminacyjny i godzi w prawa człowieka.

 

“Femina Europa walczy z macierzyństwem zastępczym – nową formą niewolnictwa kobiet i dzieci. Surogacja to handel ludźmi, w wyniku którego biedne kobiety są traktowane jak fabryki dzieci, a ich dzieci jak “produkty” na sprzedaż, które mają być bez wad. W przeciwnym razie są porzucane lub zabijane w wyniku aborcji” – powiedziała Alix Lejard. “Surogacja jest zakazana we Francji, ale widzimy, że organizowane są otwarcie targi, eventy promujące surogację, która rozkwita w naszym kraju. Nie widzimy żadnego potępienia ze strony rządu Francji, który temu lukratywnemu biznesowi reprodukcyjnemu daje wolną rękę” – podkreśliła Lejard.

 

O sytuacji we Włoszech mówiła Francesca Romana Poleggi z Pro Vita & Famiglia wykazując, iż pomimo prawnego zakazu macierzyństwa zastępczego “sędziowie i politycy robią wszystko, aby w praktyce zalegalizować surogację. Osoby publiczne chwalą się, że kupili sobie dzieci w Kalifornii. Ta nieludzka praktyka, ma mrożące krew w żyłach implikacje, o których mało kto wie i które rzadko pojawiają się w mediach oraz debacie publicznej”. Poleggi nie ma złudzeń, że “ci, którzy chcą uregulować surogację, dysponują wielką władzą, dominują w mediach i wykorzystują ludzi pragnących dziecka. Nabywcy dzieci często są zwodzeni mirażem otrzymania dziecka szytego na miarę, które przecież nie zawsze rodzi się zgodne z oczekiwaniami. Jednak głównymi ofiarami tego obrzydliwego procederu są kobiety i dzieci.”

 

O tym, że surogacja jest poważnym zagrożeniem dla dzieci mówiła Aleksandra Mielewczyk z Centrum Życia i Rodziny. “Dzieciom odmawia się ich podstawowego prawa do posiadania mamy i taty. Kochająca rodzina, składająca się z ojca i matki, jest podstawą, aby dziecko czuło się bezpiecznie i mogło prawidłowo i zdrowo się rozwijać. Nie możemy pozwolić, żeby bezbronne istoty ludzkie były traktowane jak przedmiot, który jedna osoba może sprzedać drugiej. Surogacja to instrumentalne traktowanie kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej” – podsumowała Mielewczyk.

 

Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości przypomniał, że: “od wielu lat w różnych miastach na świecie odbywają się targi, podczas których można zamówić matkę zastępczą do urodzenia dziecka, według określonego zamówienia. Na ten odrażający przykład współczesnego niewolnictwa i targu ludźmi nie reagują niestety instytucje unijne”.

 

“Nie chcemy aby w niedalekiej przyszłości powstał silny międzynarodowy biznes polegający na “produkcji dzieci” na życzenie w “farmach kobiet”. Nie chcemy powrotu do tych momentów w historii, kiedy człowiek był przedmiotem, a nie podmiotem prawa. Nie możemy pozwolić na taką tragedię” – podkreślił Juan Jose Liarte Pedreno z Asociacion Espanola De Abogados Cristianos.

 

Moritz Scholtysik reprezentujący niemieckie stowarzyszenie Demo für Alle przypomniał, że jeszcze w 2011 roku Parlament Europejski potwierdził, że macierzyństwo zastępcze stanowi wyzysk kobiecego ciała i narządów rozrodczych. Aktualnie “w wielu krajach surogacja pozostaje zabroniona lub przynajmniej jest ograniczana, ale coraz częściej ma miejsce wprowadzanie macierzyństwa zastępczego tylnymi drzwiami. Przykładem może być planowane przez Komisję Europejską transgraniczne uznawanie rodzicielstwa w Unii Europejskiej co ułatwiłoby dostęp do nieetycznych technologii reprodukcyjnych” – zauważył Scholtysik. “Surogacja jest ogromnym naruszeniem godności ludzkiej i praw dziecka. W wyniku macierzyństwa zastępczego, dziecko jest zredukowane do roli partnera w umowie. Każde dziecko ma prawo znać swoich rodziców i być otoczone ich opieką. Jeśli zalegalizowana zostałaby surogacja, dzieci utraciłyby to prawo. Za tym wyzyskiem kobiet i dzieci kryje się ogromny, globalny przemysł” – dodał Scholtysik.

 

 

Połóżmy kres handlowi ludźmi w XXI wieku

 

Instytut Ordo Iuris wraz Konfederacją Kobiet RP i organizacjami z Bułgarii, Chile, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch zawiązał Koalicję przeciw surogacji, której zadaniem jest wzmocnienie już istniejącej Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Konfederacja Kobiet RP jako Fundacja wspierająca kobiecość, promująca macierzyństwo, szacunek dla roli rodziny oraz prawo do godnego życia dla każdego człowieka nie może pozostać obojętna na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi.

 

W celu wzmocnienia już istniejącej Konwencji o Prawach Dziecka wspólnie zwracamy się do Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z projektem Protokołu fakultatywnego do ww. Konwencji, który wprowadza: zakaz praktyk surogacji komercyjnej, zakaz reklamy macierzyństwa zastępczego, zakaz organizacji i pośrednictwa w surogacji.

 

Szanowni Państwo, wszystkie podejmowane przez nas działania nie mogłyby się wydarzyć gdyby nie pomoc Darczyńców i Przyjaciół naszej fundacji, za którą jesteśmy ogromnie wdzięczne. Utwierdza nas to w przekonaniu, że nasze starania są potrzebne. Wierzymy, że będziemy mogły nadal rozwijać naszą organizację służąc kobietom, rodzinom i całemu społeczeństwu. Dlatego bardzo liczymy na Państwa finansowe wsparcie, bez którego nie udźwigniemy kosztów tej działalności. Sądzimy, że podejmowane przez nas tematy są dla Państwa tak jak dla nas ważne, zatem prosimy o pomoc w ich realizacji.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Wszeborowska

 

P.S. Aby głos koalicji przeciw surogacji był jak najszerzej słyszalny, zwracam się z prośbą o podpisanie Petycji przeciw surogacji: https://stopsurrogacy.org/pl/

 

Zachęcam również do obejrzenia transmisji z międzynarodowej konferencji: “Zatrzymajmy handel dziećmi – międzynarodowa koalicja przeciwko surogacji”: https://www.youtube.com/watch?v=nseo2sIUlws