Bezpłatna pomoc prawna – gdzie jej szukać

Bezpłatna pomoc prawna – gdzie jej szukać

Karta Praw Matki powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują matkom w polskim systemie prawnym. Kartę kierujemy głównie do kobiet, ale wiele zapisów i praw dotyczy również mężczyzn: część świadczeń przysługuje wymiennie albo Matce albo Ojcu, ale są też takie z których skorzystać może wyłącznie Matka lub wyłącznie Ojciec.

 

Karta składa się z dwóch część:

Informator – znajdują się w nim przystępnie opracowane informacje odnoszące się do poszczególnych kategorii praw Matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, prawa Matek dzieci niepełnosprawnych (ujęte w kontekście Programu „Za Życiem”), prawa Rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców adopcyjnych, a skończywszy na uprawnieniach emerytalnych. W Karcie zostały zebrane informacje o przysługujących urlopach, świadczeniach oraz różnych formach opieki nad dziećmi.

 

Raport – zawiera kompendium wiedzy prawnej, będącej istotą Poradnika, dający możliwość odwołania się do poszczególnych artykułów i paragrafów zawartych w dokumentach prawnych.

 

Karta Praw Matki nie zastępuje indywidualnej porady prawnej. Fundacja Konfederacja Kobiet RP nie jest fundacją prawniczą i nie dysponuje usługami prawnymi. W razie problemów wymagających osobistych konsultacji czy interwencji, publikujemy listę ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy prawnej:

 

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Gałczyńskiego 3

00-362 Warszawa

tel. 22 828 12 95

e-mail: bpo@free.ngo.pl

www.warszawa.bpo.engo.pl

 

Fundacja Academia Iuris

ul. Freta 20/24a

00-227 Warszawa

(poniedziałek – czwartek od 13:00 do 16:00)

tel. 22 498 72 30

fax 22 499 71 70

e-mail: biuro@academiaiuris.pl

www.academiaiuris.pl

 

Fundacja Dwie Kreski

tel. 533 112 121

(codziennie od 18:00 do 23:00)

e-mail: pomoc@dwiekreski.pl

www.dwiekreski.pl

 

Klinika Prawa- Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-325 Warszawa

tel./fax 22 552 43 18

tel. 22 552 08 11

e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17

01-938 Warszawa, p. 65

tel. 22 569 97 30

e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Związek Biur Porad Obywatelskich

ul. Śniadeckich 12/16 lok 17

00-656 Warszawa

tel. 22 622 55 54

fax 622 55 53

e-mail: zbpo@zbdpo.rg.pl

www.zbpo.org.pl

 

Dzięki wejściu w życie ustawy o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/darmowa-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/news,7458,darmowa-pomoc-prawna—poradnictwo-obywatelskie.html