#WybieramMiłość – akcja społeczna

O powodach zainicjowania i etapach akcji #WybieramMiłość, o pracy nad relacjami i fundamentach, na których budujemy życie oraz o kobiecości i jej wzorcach z Ewą Sztreker rozmawiała Sylwia Jabs.

#WybieramMiłość – akcja społeczna

O powodach zainicjowania i etapach akcji #WybieramMiłość, o pracy nad relacjami i fundamentach, na których budujemy życie oraz o kobiecości i jej wzorcach z Ewą Sztreker rozmawiała Sylwia Jabs.

Ewa Sztreker napisała Otwarty List skierowany do kobiet, zawierający 7 ambitnych priorytetów, wśród których są m.in.: wsparcie psychologiczne, doradztwo kobiet, kobieta przedsiębiorcza, rodzina dla rodziny.

Praca nad akcją #WybieramMiłość podzielona jest na etapy:
1. etap – Słuchanie o potrzebach kobiet i rodziców;
2. etap – Rozmowy o źródłach problemów;
3. etap – Nazwanie potrzeb, by przejść do działania i realizacji pomocy.

Rozpoczęła się już praca w 7 zespołach, która potrwa 3-4 miesiące a zostanie zakończona raportem rekomendacyjnym o sytuacji kobiet w Polsce. Raport pozwoli przejść do konkretnego działania, którego celem jest dobro i wsparcie kobiet.

Organizatorzy akcji poszukują do współpracy: lekarzy rodzinnych, ginekologów z każdego województwa/diecezji; psychologów, dla których bliska jest przestrzeń kobieca i wspieranie kobiet w trudnościach; prawników; copywriterów do pisania komunikatów; wolontariuszy, którzy pomogliby nawiązać relacje z lokalnymi instytucjami; każdego, kto chciałby zacząć działać.