Karta Praw Matki, czyli jakie prawa przysługują matkom w polskim systemie prawnym

Karta Praw Matki, czyli jakie prawa przysługują matkom w polskim systemie prawnym

Macierzyństwo i rodzicielstwo to wartości fundamentalne z perspektywy funkcjonowania naszego społeczeństwa. Współcześnie, w debacie publicznej upowszechnione jest jednak krzywdzące przekonanie, że rodzina, a szczególnie macierzyństwo i rodzicielstwo, są przeszkodami na drodze do budowania kariery zawodowej. Ponadto obserwujemy zjawisko stygmatyzacji kobiet, które pracują w domu, opiekując się dziećmi i zajmując się ich wychowaniem.

 

Wykonywana przez nie praca traktowana jest jako coś gorszego, mniej znaczącego niż praca zawodowa, mimo że w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia społecznego dobrobytu. Tymczasem, liczne badania jasno wskazują, że opieka nad własnymi dziećmi spełnia wszelkie przesłanki pracy i w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia dobrostanu społeczeństwa, także w wymiarze ekonomicznym. Według danych fundacji Oxfam, praca ta warta jest ok. 11 bilionów dolarów, czyli więcej niż np. branża technologiczna.

 

Ze względu na doniosłość ról macierzyństwa i rodzicielstwa, matki powinny zatem być zachęcane do korzystania z opracowanych specjalnie dla nich udogodnień oraz do upominania się o ich realizację. Pomocna w tym ma być właśnie Karta Praw Matki, która stanowi kompendium wiedzy na temat statusu prawnego matek w polskim prawie. Podzielona została na części, odnoszące się do poszczególnych kategorii praw matek, począwszy od praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, poprzez prawa pracownicze, skończywszy na uprawnieniach emerytalnych. Raport Karty Praw Matki zawiera także informacje dotyczące statusu matek w traktatach praw człowieka oraz polskiej Konstytucji.

 

(Fragment Raportu z Karty Praw Matki, która zostanie opublikowana na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 r.)

 

Karta Praw Matki jest częścią projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który otrzymał dofinansowanie ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

 

Karta Praw Matki ma „pomóc we wsparciu kobiet na rynku pracy oraz realizacji życia zgodnie ze swoim wyborem” o czym pisała Ewa Sztreker w „Liście otwartym do Kobiet” w ramach akcji #WybieramMiłość.