Firma Przyjazna Rodzinie – prezentacja projektu podczas Konferencji prasowej

Firma Przyjazna Rodzinie – prezentacja projektu podczas Konferencji prasowej

System Certyfikacji Firma Przyjazna Rodzinie, Kodeks Dobrych Praktyk Prorodzinnych oraz Karta Praw Matki to trzy elementy projektu Firma Przyjazna Rodzinie, który w kompleksowy sposób podejmuje temat polityki prorodzinnej w biznesie.

– Autorzy Kodeksu Dobrych Praktyk i Systemu Certyfikacji proponują podejście społeczne. Poprzez zaangażowanie organizacji społecznych jest to promocja społeczeństwa obywatelskiego, konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, bo to od konkretnego przedsiębiorcy czy pracodawcy zależy czy będzie się ubiegał o partycypację w Systemie Certyfikacji – zwrócił uwagę prof. dr hab. Krzysztof Koźmiński, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UW, ekspert organizacji pozarządowych i Prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, współautor Kodeksu Dobrych Praktyk.

Prezentacja projektu Firma Przyjazna Rodzinie odbyła się 29 grudnia 2020 r. w kawiarni Agere Contra. Projekt wziął udział i otrzymał dofinansowanie w III turze Konkursu „Po pierwsze Rodzina”.

– Program „Po pierwsze Rodzina” to program wspierania organizacji pozarządowych, które działają w obszarze rodziny, działalności prorodzinnej, na rzecz kobiet, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa. Dzięki niemu kilkadziesiąt organizacji pozarządowych mogło otrzymać dofinansowanie na różne ciekawe inicjatywy – powiedziała pani minister Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która jako Pełnomocniczka Rządu ds. Polityki Demograficznej umożliwiła powstanie i rozwój projektu Firma Przyjazna Rodzinie.

Projekt Firma Przyjazna Rodzinie jest efektem współpracy dwóch fundacji: Fundacji na Rzecz Wspierania Rodzicielstwa Rodzina Blisko oraz Fundacji Konfederacja Kobiet RP.

O potrzebie wsparcie dla rodziców w harmonijnym łączeniu ról zawodowych i rodzicielskich mówiła Katarzyna Zych, prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rodzicielstwa Rodzina Blisko. Z tej potrzeby powstał projekt Kodeksu Dobrych Praktyk dla Firm będący zbiorem przykładów Dobrych Praktyk Prorodzinnych, które można wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie, zarówno w relacji pracodawca-pracownik jak i przedsiębiorca-odbiorca usług. – Społeczna odpowiedzialność biznesu każe zwrócić uwagę na szczególną rolę relację więzi małżeńskich, macierzyńskich i ojcowskich a także uwagę na odpowiedzialność jaką mamy za rodzinę naszych pracowników i odbiorców naszych usług – zauważyła Katarzyna Zych.

System Certyfikacji Firma Przyjazna Rodzinie powstał po to by wyróżnić przedsiębiorców i pracodawców spośród innych. Największą korzyścią, jaką będzie miała firma z otrzymania Certyfikatu, będzie lepsze odpowiedzenie na potrzeby swoich pracowników, bo pracownik, którego rodzina jest ważna dla pracodawcy, jest lepszym pracownikiem, darzącym swego pracodawcę zaufaniem.

– Ten projekt bazuje na założeniu, że prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko kalkulacja rynkowa, ekonomiczna, pieniężna, ale paradoksalnie uwzględnienie elementu ludzkiego, emocjonalnego, elementu zaufania zarówno w relacjach hierarchicznych pracodawca-pracownik jak również stricte rynkowych przedsiębiorca-konsument-klient, jest finalnie efektywne, wydajne również z punktu widzenia tego elementu silniejszego. – dodał prof. Koźmiński.

Karta Praw Matki składa się z dwóch części, w pierwszej znajduje się Informator, który zawiera przystępnie opracowane informacje odnoszące się do praw związanych z ciążą i opieką okołoporodową, praw pracowniczych, praw Matek dzieci niepełnosprawnych (ujętych w kontekście Programu „Za Życiem”), a także informacje o przysługujących urlopach, świadczeniach oraz różnych formach opieki nad dziećmi. Drugą część Poradnika stanowi Raport, zawierający kompendium wiedzy prawnej, dający możliwość odwołania się do poszczególnych artykułów i paragrafów zawartych w dokumentach prawnych.

 

– W polskim prawie jest coraz więcej dobrych zmian, mających na celu docenienie macierzyństwa, umożliwiających kobiecie pełną realizację w obowiązkach związanych z macierzyństwem. Wciąż te prawa są rozsiane po licznych kodeksach, ustawach, co powoduje przytłoczenie ogromem przepisów prawnych odnoszących się do ich codziennego życia. Zadaniem Karty Praw Matki jest zebranie w jedną całość najważniejszych praw przysługujących kobiecie, gdy staje się ona matką – podkreśliła Karolina Pawłowska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji na UW w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w Instytucie Ordo Iuris. – Pokazujemy, że wszystkie prawa, które zostały przyznane matkom, są głęboko zakorzenione w obowiązującym systemie Praw Człowieka oraz polskiej Konstytucji – dodała Pawłowska.

Sylwia Jabs, prezes Fundacji Konfederacja Kobiet RP odpowiedzialnej za przygotowanie Karty Praw Matki zwróciła uwagę na konieczność wsparcia matek decydujących się na odłożenie aktywności zawodowej na rzecz opieki i wychowania dzieci. Stygmatyzacja matek na rynku pracy, stała się potrzebą stworzenia dokumentu, w którym będą zebrane prawa matek obowiązujące w polskim systemie prawnym.

Karta Praw Matki ma „pomóc we wsparciu kobiet na rynku pracy oraz realizacji życia zgodnie ze swoim wyborem” o czym pisała Ewa Sztreker w „Liście otwartym do Kobiet” w ramach akcji #WybieramMiłość.

Konferencję poprowadziła Elżbieta Wszeborowska z Fundacji Konfederacja Kobiet RP.

 

Pobierz Kartę Praw Matki w wersji pdf na stronie: www.konfederacjakobiet.pl/projekty/karta-praw-matki/

Pobierz Kodeks Dobrych Praktyk w wersji pdf na stronie: www.firmaprzyjaznarodzinie.pl

Zgłoś firmę do udziału w programie certyfikacji „Firma Przyjazna Rodzinie – Dla Rodziny” na stonie: www.firmaprzyjaznarodzinie.pl