Firma Przyjazna Rodzinie i Karta Praw Matki – otrzymały dofinansowanie

Firma Przyjazna Rodzinie i Karta Praw Matki – otrzymały dofinansowanie

O prawach przysługujących matkom w polskim systemie prawnym, o prawach związanych z ciążą i opieką okołoporodową, prawach pracowniczych, prawach matek dzieci niepełnosprawnych, prawach rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodziców adopcyjnych, a także o uprawnieniach emerytalnych – już wkrótce będzie można przeczytać w Karcie Praw Matki.

13 listopada podano wyniki III tury Konkursu „Po pierwsze Rodzina”, zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dla instytucji, która kieruje polską polityką rodzinną, stworzenie warunków umożliwiających obywatelom realizację planów o posiadaniu szczęśliwej rodziny, znajduje się wysoko na liście priorytetów. Widzimy, że kolejne projekty realizowane w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” w dużym stopniu przyczyniają się do wypełniania tego zadania. Bardzo nas cieszy, że jest tak wiele organizacji pozarządowych, z którymi łączy nas wspólna troska o dobro rodzin – podkreśliła Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Wśród organizacji pozarządowych, które wystartowały w konkursie ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny, znalazła się również nasza Fundacja.

Konfederacja Kobiet RP we współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Rodzicielstwa Rodzina Blisko zobowiązała się przygotować projekt Firma Przyjazna Rodzinie, który będzie się składał z trzech elementów:

  • Kodeksu Dobrych Praktyk dla Przedsiębiorców, którego celem jest zaprezentowanie najlepszych praktyk wspierających pracowników oraz rozwiązań, które zachęcą rodziny z dziećmi do korzystania z usług firm przyjaznych rodzinie.
  • Systemu Certyfikacji, który ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, w sposób szczególny wspierających rodziny swoich pracowników (np. możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin) oraz są otwarci na klientów i ich rodziny.
  • Karty Praw Matki, czyli kompendium wiedzy na temat statusu prawnego matek w polskim prawie.

Efekty prac nad projektem Firma Przyjazna Rodzinie dofinansowanym ze środków Rzecznika Rządu ds. Polityki Demograficznej będzie można zobaczyć już pod koniec grudnia.

sj