Separowanie rodziców od dzieci w szpitalach – opinie

Separowanie rodziców od dzieci w szpitalach – opinie

W Polsce są szpitale, w których matek po porodzie nie dopuszcza się do ich nowonarodzonych dzieci, gdzie rodzicom nie pozwala się towarzyszyć dzieciom na oddziałach Intensywnej Terapii. Jedną z takich placówek jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie dyrekcja szpitala zdecydowała o oddzieleniu niektórych dzieci od mam na kilka tygodni a nawet miesięcy.

Przygotowując petycję do dyrekcji departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny przy Ministerstwie Zdrowia z apelem o pilną reakcję na możliwe w Polsce niedopuszczanie rodziców do hospitalizowanych dzieci, poszukałyśmy opinii ekspertów.

– Jakość więzi matka–dziecko, budująca się od pierwszego oddechu, tworzy podstawy do plastycznej, dojrzałej adaptacji dziecka do życia społecznego. Bliska więź dziecka z matką jest również konieczna do prawidłowego rozwoju odpowiednich struktur mózgu. Można zatem śmiało powiedzieć, że bliskość mamy przy nowonarodzonym dziecku, zwłaszcza tym, które na świat przyszło przedwcześnie, jest warunkiem niezbędnym do jego prawidłowego rozwoju – podkreśliła Katarzyna Malinowska, pedagog i socjoterapeuta, właścicielka Pracowni Szkoleniowej Rodzina na Warsztat. – Pozbawianie matek możliwości fizycznego przebywania przy dziecku, dotykania go, mówienia do niego, uśmiechania się, oddychania obok jest zatem równoznaczne z zaniedbywaniem jego rozwoju. Sytuacja taka jest również działaniem stojącym w sprzeczności co do prawa matki do przebywania ze swoim nowonarodzonym dzieckiem – zauważyła Malinowska, wspierająca mamy we wzmacnianiu więzi z najmłodszymi dziećmi.

Łukasz Bernaciński, Analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris, w swojej analizie prawnej wskazuje, że „szczególnie w sytuacji, gdy pacjentem jest dziecko, nie można odmówić rodzicom odwiedzin w szpitalu, lecz należy wprowadzić ograniczenia w zakresie poruszania się, godzin odwiedzin, liczby przebywających jednocześnie osób, obowiązujących środków ochrony odzieży, procedury odkażania etc. Obecność rodziców małoletnich dzieci jest konieczna, bowiem jako przedstawiciele ustawowi podejmują oni decyzje co do leczenia dziecka, a także wyrażają zgodę na określony sposób leczenia. (…). (przeczytaj analizę prawną)

5 października dr Filip Furman z Ordo Iuris, przekazał władzom ICZMP w Łodzi analizę dotyczącą praw małego pacjenta, w której zwrócił uwagę, że „stanowisko szpitala narusza przepisy Konstytucji RP (art. 18 Konstytucji RP, który chroni macierzyństwo i rodzicielstwo oraz art. 72, gdzie jest mowa o ochronie praw dziecka) czy Konwencji o prawach dziecka, ale przede wszystkim uderza w dobro dzieci, przebywających pod opieką szpitala. Ograniczanie kontaktu bliskich z pacjentem nawet w czasie epidemii jest środkiem nadzwyczajnym, który stosować można jedynie w niezbędnych przypadkach i w sposób proporcjonalny”. Instytut interweniuje w tej sprawie również w Ministerstwie Zdrowia i u Rzecznika Praw Pacjenta. (więcej odnoście przepisów)

sj