Wymiar kobiecości dla każdej z kobiet będzie inny

Wymiar kobiecości dla każdej z kobiet będzie inny

O „męskim garniturze” skrojonym z najgorszych męskich cech, o ścieleniu łóżka będącym fundamentem życia, o pięknie dającym wolność i o emocjach, z których nie trzeba się spowiadać usłyszały uczestniczki Ogólnopolskiej Konferencji Online „Czas Kobiet”, którą zorganizowała Ewa Sztreker, założycielka projektu Oblicza Kobiety.

Piękna, Mądra, Świadoma, Kobieta Sukcesu – to cztery bloki tematyczne Ogólnopolskiej Konferencji Online „Czas Kobiet”, która odbyła się 20 czerwca w kawiarni Agere Contra. Podczas konferencji, której partnerem była Konfederacja Kobiet RP, poruszano tematykę związaną z życiem rodzinnym, macierzyństwem, realizacją zawodową kobiet, postrzeganiem siebie, rozwojem intelektualnym, inteligencją emocjonalną oraz integracją wewnętrzną.

Patronką pierwszego bloku Konferencji „Czas Kobiet” została św. Teresa od Jezusa. Prelegentki skierowały uwagę uczestniczek wydarzenia na umiejętność poznania siebie, poznania swojego Piękna, na wyjątkowość każdej kobiety, będącej córką Króla. Siostra Anna Maria Pudełko zauważyła: – Wewnętrzne piękno jest widoczne w naszym spojrzeniu, w uśmiechu, poruszaniu się, postawach, gestach, sposobie odnoszenia się do drugiego człowieka, które jest nacechowane życzliwością, łagodnością, ale też prawdą, przejrzystością, stanowczością. Chodzi o to abyśmy harmonizowały siłę i delikatności, czułość i moc. Ewa Pankiewicz z inicjatywy „Kobieta jest Boska” wskazywała na niepowtarzalność każdej z nas, posługując się terminem „edycja limitowana”, zachęcała do cieszenia się swoją kobiecością.

Siostra Anna mówiła także o wewnętrznej wolności, która przychodzi wraz z odkryciem swojego piękna w sercu: – Kobieta przestaje się bać innych kobiet, przestaje z nimi rywalizować, przestaje je niszczyć, ponieważ dobrze się czuje sama ze sobą, pogodzona, pojednana, cieszy się wszystkimi swoimi atutami, zdolnościami, możliwościami, ale też potrafi przytulić do serca bez pogardy swoje kruchości, wady i niedoskonałości, właśnie po to, aby je przekraczać i przemieniać.

Patronką drugiego bloku Konferencji „Czas Kobiet” była św. Teresa Benedykta od Krzyża. Goście, obecni w kawiarni oraz łączący się online, mówili o Mądrości Kobiety, która potrafi nazwać swoje potrzeby, zna swoje mocne i słabe strony, nieustannie się rozwija i podejmuje pracę nad sobą, buduje na zdobytej wiedzy i intelekcie, nie boi się wyzwań, buduje na silnym fundamencie wynikającym z jej wiary.

Agnieszka Stefaniuk, mama siedmiorga dzieci, blogerka, założycielka „Family fun by mum” w swoim wystąpieniu pt. „Zmień siebie a świat zmieni się dla ciebie”, zachęcała do zmieniania świata metodą małych kroków. Podkreśliła wagę prostych, dobrych nawyków pracy i porządku, które powodują, że stajemy się lepsi, odważniejsi. Dzięki punktualnej pobudce, ścieleniu łóżka, uśmiechowi od rana nabywamy przekonania, że posiadamy siłę sprawczą i możemy się wziąć za rzeczy większe. – Bez małych rzeczy  nie damy rady zawalczyć o rzeczy wielkie – podkreślała mama wielodzietna, dodając – Oprócz przyziemnych spraw potrzebne są idee, wartości, do których będziemy się odnosiły. Od rana mogę pokazać jakimi wartościami żyję: męstwo, odwaga, słowność, lojalność. Jednak jeśli ja sama siebie oszukuję, odkładam pobudkę, gubię się w czynnościach porankowych i daję przykład mocno nieogarniętego człowieka, to moje czyny pokazują rodzinie coś innego niż mówię.

W swoim wystąpieniu ks. dr Marek Dziewiecki podkreślił: –  Wszystkie emocje są pozytywne. Nie ma emocji negatywnych, bo jest rzeczą pozytywną być poinformowanym o stanie ciała, mobilizowanym do działania, wczuwać się w emocje innych, z pomocą emocji okazywać miłość. Uświadomił także uczestniczkom, że żadne emocje nie są grzechem, nie podlegają ocenie moralnej, że z emocji nie musimy się spowiadać.

Trzeciemu blokowi tematycznemu konferencji – Kobieta Świadoma – patronowała św. Joanna Beretta Molla. W tej części akcent został położony na fundament życia. Kobieta Świadoma, to ta która zna siebie, wie czego chce, nie boi się być wierna wyznawanym przez siebie wartościom, stanowi inspirację dla innych.

O małżeństwie będącym fundamentem rodziny, o różnych etapach w życiu, o tym, że nie wszystko trzeba robić naraz oraz o konieczności docenienia pracy kobiet w domu mówiła Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Natomiast Tomasz Sztreker, właściciel kawiarni Agere Contra, przekonywał: – Jeśli świadomie rezygnujesz z pasji, talentów i marzeń, które Bóg włożył w twoje serce, to jest to największy grzech w twoim życiu. Brat organizatorki zachęcał do wzbudzenia w sobie przedsiębiorczości i rozwinięcia skrzydeł.

Ewa Sztreker, organizatorka Konferencji Czas Kobiet, podsumowując spotkanie namawiała uczestniczki do zostania Kobietą Sukcesu: – Świat wymaga od nas perfekcji, pewnego idealizmu, narzuca nam stereotypy, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. Wpadamy w pułapkę sukcesu, który osiągniemy zakładając „męski garnitur”, którym są najgorsze męskie cechy, wyrzekając się swojej kobiecości. Wstydzimy się swojej emocjonalności, staramy się być twarde, silne jak mężczyźni. To nie jest nasze miejsce i to nie jest nasza rola. Przestałyśmy być dzisiaj kobietami. Dlatego najważniejszą dziś rzeczą jest wrócić do źródła i spojrzeć na nowy wymiar sukcesu, o którym mówi nam Pismo Święte. Ten sukces jest synonimem drogi do świętości – mówiła.

Projekt Oblicza Kobiety, który był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Online „Czas Kobiet”, ma na celu odkrywanie piękna, mądrości i możliwości kobiet, ukazując znaczenie i rangę kobiety we współczesnym świecie.

Fot. Oblicza Kobiety

sj